Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Wat leveren
spelsimulaties op?
Onze aanpak
Bestaande
spelsimulaties
Spelsimulaties
op maat

Octro

Een spelsimulatie over de bescherming van intellectueel eigendom in een context van open innovatie

Octro is een spelsimulatie die door Samenspraak Advies speciaal voor het Octrooicentrum Nederland (OC-NL) is ontwikkeld. Octro wordt gebruikt in de voorlichting die OC-NL em Syntens verzorgen over octrooien en het octrooisysteem, met als doel om deelnemers bewust te maken van het belang daarvan en van Intellectueel Eigendom in het algemeen bij open innovatieprocessen.
Het is bedoeld voor mensen die vindingen doen of hebben gedaan (mkb-ers, zelfstandige uitvinders, medewerkers van kennisinstituten) en voor de vraag staan hoe zij die vinding 'te gelde kunnen maken'. Daarvoor zijn minstens twee vragen belangrijk: hoe kan ik mijn idee omzetten in een product waar behoefte aan bestaat in de markt, en hoe kan ik mijn vinding beschermen tegen het 'kapen' door derden?

Het vertrekpunt van Octro is dat wanneer iemand een interessante vinding heeft gedaan, hij niet in zijn eentje op dat idee gaat zitten broeden. Maar dat hij juist samenwerking zoekt met anderen om met gebruikmaking van hun specifieke expertise en middelen het idee te vervolmaken, er een prototype van te maken, de marktkansen in te schatten en uiteindelijk dat idee om te zetten in een product dat aangeboden kan worden aan een geïnteresseerde markt.
Het gaat er in Octro om dat de deelnemers zien welke mogelijkheden samenwerking met andere partijen heeft, of juist tot het inzicht te komen dat samenwerking onder bepaalde condities ongewenst is. Elk van de te volgen strategieën heeft zijn eigen voordelen, maar ook risico's. Het zicht krijgen op die mogelijkheden en risico's is één van de belangrijkste doelen van Octro.

In Octro zijn vier bedrijven actief:
 • VitaDrinks: een bedrijf dat al meer dan 25 jaar actief is op de markt van vruchtendranken en waarover De Innovator - het nieuwsblad voor vernieuwende ondernemers - bericht dat het mogelijk een vitaminepreparaat heeft ontwikkeld dat voorziet in nagenoeg de dagelijkse behoefte van de consument aan de belangrijkste vitaminen. Maar naast het bericht in de Innovator is er niets bekend.
 • Kennis- en Expertisecentrum Oplossen: een bedrijf dat een uitgebreide kennis en jarenlange ervaring heeft op het gebied van het oplossen van stoffen. Het motto luidt dan ook: ‘Wij lossen alles voor u op’.
 • Schuimkop BV: een bedrijf dat middelen voor haarverzorging produceert en op de markt brengt. Hieronder ook een groot assortiment aan shampoos voor allerlei soorten haar. Hierin wordt ook gebruik gemaakt van vitaminen.
 • 3Pinter Melkproducten: een melkproducent, die beschikt over een breed assortiment melkproducten. Het is op zoek naar innovaties.
 • Elk bedrijf heeft eigen belangen en doelen, daar kunnen we hier niet teveel over vertellen. Maar het staat elk van hen vrij om op zoek te gaan naar samenwerking met andere partijen, of juist niet, om nieuwe mogelijkheden te verkennen.

  Door het open karakter van Octro is nooit van tevoren te voorspellen welke keuzes de bedrijven maken, en hoe de uiteindelijke situatie eruit zal zien.

   Powered by dWise
  samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,