Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie

Dr. Vincent Peters


  Vincent Peters vincent@samenspraakadvies.nl

Lid van Saganet (voorzitter van 2003-2010)
Lid van Isaga (Secretary General van 2008 - 2010)
Voorzitter organisatiecomité Isaga 2007
Gastdocent Onderzoeksmethodologie bij het Master Programma van de Hogeschool Arnhem Nijmegen

LinkedIn Vincent Peters

 
 
"
Ik heb ruim 25 jaar gewerkt aan de universiteit, aanvankelijk als algemeen onderwijskundige in de eerstegraads lerarenopleiding van aanstaande leraren biologie, later als methodoloog. In deze functie heb ik onderwijs gegeven in een verscheidenheid aan methoden van onderzoek en promovendi en studenten begeleid bij hun dissertatie- en thesisonderzoek. En uiteraard heb ik, zoals dat aan een universiteit hoort, onderzoek gedaan. Daarbij heb ik me vooral gericht op de mogelijkheden, sterke kanten en beperkingen van het toepassen van participatieve onderzoeksmethoden. Daarnaast heb ik me ook intensief bezig gehouden met de analyse van kwalitatief onderzoeksmateriaal, waarvoor ik het computerprogramma Kwalitan heb geschreven. Als ik terugkijk op deze jaren en voor mezelf naga waar ik het meest trots op ben, dan is dat toch wel het managementgame Lumière, dat ik, samen met anderen, heb ontwikkeld en dat we tien jaar lang hebben gespeeld in de opleiding Bedrijfskunde. Als je jaren later studenten tegenkomt die je nog precies weten te vertellen wat ze toen allemaal beleefd (en geleerd) hebben, dan besef wat voor krachtig (onderwijs)instrument een spelsimulatie kan zijn!

Ik noemde al even de participatieve methoden. Gaandeweg mijn universitaire loopbaan heb ik steeds meer belangstelling gekregen voor dit soort technieken, en de manier waarop ze ingezet kunnen worden bij het analyseren en ontwikkelen van beleid, bij het diagnosticeren van organisatieproblemen, en voor het implementeren van organisatieverandering. Binnen die methoden heb ik me vooral toegelegd op spelsimulaties en (management)games in verschillende vormen: het geven van onderwijs aan studenten hoe zij deze methode kunnen inzetten en ontwikkelen, het toepassen van spelsimulaties in ons eigen onderwijs, het doen van onderzoek naar de sterke kanten en de beperkingen van spelsimulaties in diverse situaties, en in het bouwen van spelsimulaties voor opdrachtgevers uit diverse instellingen en organisaties. En juist omdat er voor het uitvoeren van projecten voor opdrachtgevers steeds minder tijd beschikbaar was binnen de muren van de universiteit, heb ik in 2005 besloten om, samen met Marleen, een eigen bedrijf te beginnen, waar we ons toeleggen op het toepassen van spelsimulaties en interactieve methoden in de praktijk. Ik vind het een grote uitdaging om mijn kennis en ervaring op dit gebied nu in te kunnen zetten voor opdrachtgevers die behoefte hebben aan een of andere vorm van samenspraak.

"
 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,