Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie

Nieuws

Hieronder treft u berichten aan die reeds eerder opgenomen zijn.

december 2009
Spelsimulatie Octro ook in het Engels Het Ocrooicentrum Nederland heeft gevraagd om Octro, de spelsimulatie over octrooien in open innovatieprocessen, ook in het Engelse te maken.

november 2009
Spelsimulatie SAZOO over projectmatig werken gespeeld Voor de afdeling Voorlichting, Cultuur en Evenementen van de Dienst Studentenzaken van de Radboud Universiteit Nijmegen heeft Samenspraak advies de spelsimulatie SAZOO ontwikkeld. Deze spelsimulatie over projectmatig werken was ingebed in een afdelingsdag waarin de afdeling de mogelijkheden van projectmatig werken verkende onder begeleiding van Samenspraak Advies. SAZOO en de afdelingsdag was een succes.

oktober 2009
Samenspraak Advies gaat een spelsimulatie voor iBMG (Erasmus Medisch Centrum) over Academische Werkplaatsen (AW) maken In Academische Werkplaatsen Publieke Gezondheid worden verschillende partijen - wetenschap (universiteit), beleid (gemeenten) en praktijk (GGD)- uit een stad of regio bijeengebracht om met elkaar samen te werken. Dit zou moeten leiden tot gezondheidsonderzoek dat meer gericht is op lokale problematiek en een toename in 'evidence-based' interventies in gezondheidsbeleid en - praktijk. iBMG doet onderzoek naar deze AW en heeft Samenspraak Advies gevraagd o.b.v. hun bevindingen een spelsimulatie te ontwikkelen waarin deelnemers de dynamiek kunnen ervaren van samenwerking, de uitdagingen, de knelpunten en de mogelijkheden in een Academische Werkplaats. In februari 2010 wordt het spel voor het eerst gespeeld.

juli 2009
Vincent herkozen tot Secretay General van ISAGA Vincent is tijdens de jaarlijkse ISAGA (International Simulation And Gaming Association) conferentie in Singapore herkozen tot Secretary General van ISAGA. Dat betekent dat hij de ideeën voor het opnieuw vormgeven van ISAGA - die hij in het afgelopen jaar samen met de taskforce voor ISAGA heeft ontwikkeld - zal gaan implementeren.

juni 2009
Samenspraak bouwt een spelsimulatie over octrooien Voor het Octrooicentrum Nederland is Samenspraak Advies afgelopen maanden bezig geweest een spelsimulatie te ontwikkelen. Deze spelsimulatie heeft als doel ondernemers in het MKB, uitvinders, onderzoekers en studenten aan kennisinstellingen, en werknemers van spin-off bedrijven te laten ervaren wat de mogelijkheden zijn van intellectueel eigendom in open innovatieprocessen. Het spel is bijna af en wordt nu vormgegeven.

juni 2009
El Dorado, de spelsimulatie in opdracht van de HAN-VDO, gespeeld 10, 11 en 12 juni waren voor een deel van de studenten van de HAN-VDO heel anders dan normaal. In plaats van hun dagelijkse werk als manager in zorg en dienstverlening vormden zij gedurende deze dagen het management van verschillende reisbureaus in de spelsimulatie El Dorado. Hierin konden zij verschillende aspecten van hun masteropleiding (Master Management & Innovatie, Master Managing Human Resources of Master Bedrijfskunde in Zorg en Dienstverlening) in een gesimuleerde praktijk toepassen en oefenen. De evaluatie was zeer positief: volgend jaar mag een nieuwe groep managers aan de slag!

9 juni 2009
Vincent is weer opa geworden Op 9 juni is Thijmen geboren, de tweede kleinzoon van Vincent.

juni 2009
Marleen weer fulltime aan het werk Marleen is weer fulltime aan het werk na haar zwangerschaps- en bevallingsverlof.

april 2009
Gezamenlijke bijeenkomst SAGANET en SAGSAGA succes De gezamenlijke bijeenkomst van SAGANET en SAGSAGA was een groot succes. Mogelijk wordt dit initiatief volgend jaar weer herhaald!

4 april 2009
Dochter van Marleen en Ferry geboren Op 4 april is Roos geboren, de dochter van Marleen en Ferry.

18 februari 2009
Samenspraak in Bratislava Pracownia Gier uit Polen heeft Vincent wederom uitgenodigd. Dit keer om als overall spelleider op te treden tijdens het spelen van Hexagon voor een klant in Bratislava. Vijftig deelnemers spelen in twee parallelle sessies de futuristische versie die Pracownia heeft ontwikkeld. Vincent neemt de plenaire briefing, de coördinatie gedurende het spel en de plenaire debriefing voor zijn rekening.

februari 2009
Gezamenlijke bijeenkomst SAGANET en SAGSAGA Marleen en Vincent organiseren namens SAGANET samen met Eric Treske van SAGSAGA (Swiss Austrian German Simulation And Gaming Association een gezamenlijke bijeenkomst. Deze internationale bijeenkomst zal op 17 april plaatsvinden in Keulen. Neem voor meer informatie contact met ons op.

januari 2009
Keynote voor Vincent op ISAGA 2009 Vincent is gevraagd om als Secretary General van ISAGA op de 40e conferentie een keynote te verzorgen over het verleden en de toekomst van ISAGA. De conferentie vindt dit jaar plaats van 29 juni tot en met 3 juli in Singapore. Meer informatie kunt u vinden op de website.

december 2008
Samenspraak Advies werkt samen met UCS uit Zwitserland Ulrich Creative Simulations en Samenspraak werken gezamenlijk aan een bestaande spelsimulatie van Samenspraak (Harlekijn) om deze aan te passen voor het "Institut für Betriebs- und Regionalökonomie, Hochschule Luzern". Inmiddels is de conceptversie vrijwel gereed, in februari zal deze worden getest in Luzern.

25 november 2008
Angeline afgestudeerd Angeline van Gils, onze afstudeerder, is bij Bedrijfswetenschappen (Radboud Universiteit Nijmegen) afgestudeerd met een prachtige 8. Haar Masterscriptie had als titel: "Spelsimulatie, een psychologisch spelletje? Een verkennend onderzoek naar het concept veilige omgeving in spelsimulaties".

17 november 2008
Keynote voor Vincent op congres in Polen Vincent heeft een keynote verzorgd op de eerste conferentie over spelsimulaties op de Akademia Leona Kozminskiego in Polen. Zijn presentatie ging over de inzet en toepassing van spelsimulaties in bestuurlijke omgevingen. Als voorbeeld heeft hij hiervoor de spellen genomen die ontwikkeld zijn voor de jeugdzorg: Alle Kinderen in Beeld en Op Tijd voor het Kind. Het artikel voor de conferentie zal in 2009 worden gepubliceerd.

23 september 2008
Spelsimulatie Meerderhuizen Meerderhuizen is een spelsimulatie die we ontwikkeld hebben in opdracht van de werkgroep BouwBeter van het SBR, het kenniscentrum voor de bouwwereld. Deze spelsimulatie richt zich op meervoudig opdrachtgeverschap bij nieuwbouw en helpt betrokken artijen meer zicht en gripo te krijgen op hun nieuwe rol in het ontwikkel- en bouwproject.
Elders op onze site treft u meer informatie aan over Meerderhuizen -->.

16 juli 2008
Vincent nieuwe Secretary General ISAGA Vincent is tijdens de jaarlijkse ISAGA (International Simulation And Gaming Association) conferentie in Litouwen gekozen als Secretary General van ISAGA. Dat betekent dat hij de aansturing van de Steering Committee van ISAGA voor zijn rekening neemt in de veranderingen die ISAGA zal gaan doorvoeren in het komende jaar. Zijn specifieke taak wordt het opnieuw vormgeven van ISAGA en het implementeren van de gewenste veranderingen.

10 juli 2008
Marleen in Organizing Board van de Summer School Marleen is gevraagd om de komende jaren de Summer Schools van ISAGA te plannen en te organiseren, samen met de huidige 'directors' van de Summer School.

2 juli 2008
Boek 'Why Do Games Work?' is verschenen Leon de Caluwé, Gertjan Hofstede en Vincent zijn zeer trots op het verschijnen van het boek 'Why Do Games Work'. Hierin beschrijven 27 auteurs uit de hele wereld in 21 hoofdstukken waarom zij denken dat spelsimulaties nu eigenlijk werken. Naast verzorging van de redactie heeft Vincent ook samen met Marleen een bijdrage geschreven, vanuit het perspectief van systeemdenken. Een interview met de redactie is hier terug te vinden.

Voor meer informatie over de Summer School, zie de website.

juni 2008
Spelbureau Kind & Maatschappij BV een feit. Het spelbureau Kind & Maatschappij, dat we in april al aankondigden, is een feit. Op 12 juni 2008 is de bv officieel opgericht. Vincent en Suzanne (Boomsma) zijn de directeuren, de ondersteuning wordt verzorgd vanuit de stichting Kind & Maatschappij.
En zoals het bij een nieuw bedrijf hoort: er is ook een website: www.spelbureau.nl. Op korte termijn zullen alle gemeenten in Nederland worden aangeschreven om de beide spelsimulaties 'Alle Kinderen in Beeld' en 'Op Tijd voor het Kind' (voorheen: het Tijdbommenspel) onder hun aandacht te brengen.

20 juni 2008
Marleen naar de ISAGA Summer School. Jaarlijks organiseert ISAGA een Summer School op het gebied van het ontwerpen van spelsimulaties. Onder begeleiding van een aantal gerenommeerde routiniers gaat een groep jonge en enthousiaste spelbouwers aan de slag om zodoende van elkaar te leren op het gebied van de spelbouw. Deze keer vindt de Summer School plaats in New Delhi, India (zie ook de website van de Summer School ). Marleen is dit jaar één van de deelnemers.

17 juni 2008
Netwerk van spelleiders. Voor het begeleiden van de twee spelsimulaties die door Spelbureau Kind & Maatschappij in de markt worden gezet zijn meerdere spelleiders nodig, wanneer de gemeentes zullen gaan reageren. Daarom wordt er gewerkt aan een netwerk van potentiële spelleiders. Inmiddels hebben we bijna 20 personen die interesse hebben om op te treden als spelleider voor het Spelbureau. Voor een deel zijn deze mensen afkomstig uit de publieke zorg voor de jeugd, voor de rest gaat het om trainers en facilitatoren. Op 17 juni heeft er een eerste bijeenkomst van deze toekomstige spelleiders plaats gevonden, waarin de beide spelsimulaties zijn gespeeld en besproken.

april 2008
Spelbureau Kind & Maatschappij. Samenspraak Advies begint een nieuwe onderneming! Samen met Stichting Kind & Maatschappij richten we het Spelbureau Kind & Maatschappij op, dat spelsimulaties gaat ontwikkelen en spelen in de jeugdzorg. Wij zijn ervan overtuigd dat de expertise van de Stichting op het gebied van de jeugdzorg gecombineerd met onze expertise op het gebied van spelsimulaties tot meerwaarde zal leiden. Alle Kinderen in Beeld en het Tijdbommenspel zijn de eerste spellen die vanuit het Spelbureau zullen worden ingezet.

12 maart 2008
Weer naar Polen. We hebben indruk gemaakt in Polen! Begin april heeft Vincent bij Pracownia Gier Szkoleniowych wederom een training verzorgd, ditmaal in de spelsimulatie Hexagon. In drie dagen leerde een aantal toekomstige spelleiders Hexagon door en door kennen en werden zij getraind om Hexagon zelf te begeleiden.

februari 2008
Boek 'Why do games work' naar de drukker. 'Why do games work', waar Vincent samen met Leon de Caluwé en Gertjan Hofstede de redactie van vormt, is af en gaat naar de drukker.
Het boek staat vol bijdragen uit de hele wereld, waarin elke auteur zijn/haar eigen visie geeft op waarom spelsimulaties nu eigenlijk werken. Ook Samenspraak Advies heeft een interessante bijdrage geleverd. Binnenkort meer hierover.

19 oktober 2007
Introductie in Spelsimulaties. Samenspraak Advies organiseert op 21 november weer een introductiemiddag waarin geïnteresseerden kennis kunnen maken met spelsimulaties. Meer informatie, klik hier. Ook geïnteresseerd? Mail ons!

20 augustus 2007
Samenspraak Advies actief in Polen. Samenspraak Advies is door het bureau PGS Pracownia Gier Szkoleniowych uit Warschau gevraagd om hen te ondersteunen bij een van hun projecten. Op 11 september wordt de spelsimulatie Slogan uitgevoerd met een groep van 300 deelnemers, afkomstig van de Poolse vestiging van een groot internationaal Adviesbureau. De nadruk zal komen te liggen op het klantgericht werken door de medewerkers van dit bureau. Slogan zal in zes parallelle sessies worden gespeeld, waarna er een plenaire terugkoppeling zal zijn.
Wij zijn gevraagd om deze sessie te leiden en om in de aanloop daar naar toe mee te helpen bij het aanpassen van Slogan voor deze speciale sessie en het opzetten en uitvoeren van een training van de spelleiders. Naast spelleiders uit Polen zullen ook enkele spelleiders uit Nederland bij deze sessie worden betrokken.

15 augustus 2007
Isaga Conferentie 2007. De Isaga conferentie 2007 ligt inmiddels alweer een tijdje achter ons. Het was een enorm succes, we worden nog steeds via e-mail gecomplimenteerd met 'the best conference ever'. Daar zijn we erg trots op.
Samen met Hanneke Mastik (EUR), Lennart Quispel (MCC), Véronique Meffert en Marc de Roos (Twynstra Gudde) en een geweldig ondersteuningsteam hebben we een week lang spelontwikkelaars, adviseurs, trainers, docenten en onderzoekers afkomstig uit bijna 20 landen en verschillende disciplines en tradities (first en second life gaming) een uitdagende plaats geboden, waarin zij elkaar konden ontmoeten, en kennis en ervaring konden uitwisselen. Het principe (learning by doing) en de opzet (interactief) zijn boven verwachting ingevuld door de deelnemers. Resultaten van de conferentie zijn terug te vinden op de website.

juni 2007
Lumière vak van het jaar 2006-2007. Het managementgame Lumière voor tweedejaars studenten Bedrijfswetenschappen aan de RU is door hen verkozen tot vak van het afgelopen collegejaar 2005-2006.

Zicht op Risico's. Met de Gideonsbende JGZ, inmiddels Stichting het Kwetsbare Kind, hebben wij de spelsimulatie Zicht op Risico's ontwikkeld voor de JGZ. Er is ook een aangepaste versie voor de jeugdzorg en de eerste uitbreidingsmodule Beleid en Regie is af. Inmiddels stromen vanuit het hele land de aanvragen om de spelsimulatie te spelen binnen.

Wabopolis. Samenspraak Advies ontwikkelt samen met DHV voor de invoering van de omgevingsvergunning de spelsimulatie Wabopolis.

 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,