Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Wat leveren
spelsimulaties op?
Onze aanpak
Bestaande
spelsimulaties
Spelsimulaties
op maat

Spelsimulaties

Een spelsimulatie1 is een gesimuleerde situatie waarin we de kern van een specifiek, concreet probleem tot de essentie terugbrengen in spelvorm. Deelnemers ervaren in een veilige omgeving in korte tijd wat een probleem is en werken samen aan een aanpak of oplossingen. In het spel voeren zij vanuit een bepaalde rol taken uit, nemen beslissingen en zien hier direct het resultaat van, op basis waarvan zij weer nieuwe keuzes maken. Dit altijd op een serieuze, maar uitdagende en leuke manier.

Spelsimulaties zijn krachtige, effectieve instrumenten – mits goed ingezet - waarin mensen snel inzicht krijgen in (probleem)situaties en zich bewust worden hoe zij een bijdrage kunnen leveren aan de verbetering ervan. Doordat er gebruik wordt gemaakt van een gesimuleerde omgeving worden elementen die van belang zijn voor een veranderings- of leerproces benadrukt, terwijl andere minder relevante elementen worden weggelaten.

Debriefing

We zeggen wel eens: het spelen van de spelsimulatie is niet meer dan een excuus om na te bespreken. In de debriefing worden namelijk uit de ervaringen in het spel de lessen voor de werkelijke situatie getrokken. Reflectie en evaluatie nemen daarom een prominente plek in in onze aanpak.

Ons vertrekpunt is interactie tussen mensen

In de ontwikkeling en uitvoering van spelsimulaties redeneren wij altijd vanuit actoren en de interactie tussen deze actoren, en niet vanuit structuren en organogrammen. Omdat interactie niet alleen bestaat uit verbale communicatie, maar ook uit bijvoorbeeld non-verbale communicatie, gedrag, belangen en het uitwisselen van middelen, ontwikkelen wij spelsimulaties die in principe in één ruimte plaatsvinden waarin deelnemers elkaar zien, zien wat anderen doen en ‘elkaars zweet kunnen ruiken’.
Wij ontwerpen geen rollenspellen en ook geen digitale, second life games, maar first life games, waarin de omgeving is gesimuleerd, maar de interactie reëel is. Wij ontwikkelen spelsimulaties op maat voor specifieke problemen in uw organisatie. Tevens hebben we voor een aantal thema's bestaande spelsimulaties, 'kant en klare’ spellen van hoge kwaliteit die zichzelf al jaren hebben bewezen als effectieve instrumenten.
Daarnaast hebben wij trainingen waarin deelnemers kunnen kennismaken met spelsimulatie en leren spelsimulaties te ontwikkelen.

Meer informatie over spelsimulaties in het algemeen, kunt u hier vinden.

1 Ook wel genoemd: Simulatiespellen, gaming simulations, simulation games, serious gaming, gaming, management games, bedrijfsspellen, bedrijfssimulaties.
 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,