Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Onze aanpak Voorbeelden

Voorbeelden

We hebben ervaring met workshops van 6 tot 300 personen, variŽrend in samenstelling - van uitvoerenden tot bestuurders (en een mix daarvan), van academici tot lager opgeleiden, van homogene groepen tot groepen met een grote diversiteit aan deelnemers. Sommige workshops namen een dagdeel in beslag, andere een dag, weer andere enkele dagen.

Om een indruk te krijgen van waarvoor wij workshops inzetten, kunt u hieronder een aantal beschrijvingen van workshops lezen die wij recentelijk hebben ontwikkeld.

Introductie in scenariodenken
voor meerdere opdrachtgevers waaronder Stadsregio Arnhem Nijmegen en de Radboud Universiteit (seminar Strategie en Positionering voor onderwijsleiders)

Doel van de workshop is inzicht krijgen in de meerwaarde van lange termijndenken en van het hanteren van een duidelijke strategie door kennis te maken met het denken in termen van scenario's en de methode scenario-ontwikkeling. In een dagdeel voeren deelnemers de methode scenario-ontwikkeling in grote lijnen voor een voor hun actueel probleem uit en bespreken vervolgens de opbrengsten en mogelijkheden van de methode.

Visie-ontwikkeling
GGD Rotterdam-Rijnmond

Bij de problematiek waar de GGD Rotterdam-Rijnmond mee geconfronteerd wordt, zijn vaak meerdere afdelingen van de GGD betrokken. Om klanten met een specifieke problematiek zo goed mogelijk te kunnen bedienen was er behoefte aan een door twee afdelingen gedeelde visie op o.a. samenwerking en afstemming. In twee middagen zijn de bouwstenen voor deze visie gezocht en gevonden en zijn de eerste stappen gezet.

Workshop 'Time-to-market binnen Conceptueel Bouwen'
SBR BouwBeter, werkgroep Conceptueel Bouwen

Voor SBR (Stichting Bouw Research) BouwBeter hebben we twee opeenvolgende workshops ontwikkeld en uitgevoerd die in het teken stonden van actoren binnen Conceptueel Bouwen. Met de deelnemers aan BouwBeter hebben we een uitgebreide actorenanalyse uitgevoerd, waar onder meer de standpunten, rollen, voor- en nadelen en belangen van de actoren uitgediept zijn.

Workshop Participatie
Deelraad Rotterdam Noord

De deelraad Rotterdam Noord ervaarde dat er verschillende beelden van participatie leefden bij de raadsleden en het bestuur. Bovendien weken verwachtingen van de participatie van burgers soms af wat daar bestuurlijk onder werd verstaan. Wij ontwikkelden een workshop rond participatie waarin leden van de deelraad, bestuursleden en professionals verschillende opvattingen rond participatie onderscheiden, samen een beeld vormden van participatie en bespraken wanneer welke vormen van participatie ingezet kunnen worden. Zo zijn gezamenlijk nieuwe kaders gesteld voor participatie.

Expertmeeting Overgewicht bij Kinderen, RVZ en GGD Spijkenisse
Conferentie Voeding en Beweging, RVZ en GGD Rotterdam

De RVZ (Raad voor de Volksgezondheid & Zorg) wilde inzicht krijgen in de mogelijkheden en belemmeringen die er op lokaal niveau bestaan bij de aanpak van overgewicht bij kinderen, zodat zij in haar advies aan de regering aanbevelingen voor beleid kon geven. Samenspraak Advies heeft voor de RVZ een expertmeeting in Spijkenisse en een conferentie in Rotterdam ontwikkeld en gefaciliteerd, waaraan een representatie van iedereen die op de een of andere manier invloed heeft op overgewicht bij kinderen deelnam (ouders, sportclubs, school, jongeren, horeca, wethouder, fysiotherapeuten, naschoolse opvang, enz.).

Overige voorbeelden:

Nationaal Brandveiligheidscongres 2008 Ontwerpen van twee interactieve workshops van het brandveiligheidscongres:
In samenwerking met het NIFV Nibra de workshop "Experimenteren met menselijk gedrag", waarin deelnemers de mythen over zelfredzaamheid bij brand in een experiment zelf konden ervaren.
In samenwerking met het Centrum Criminaliteitspreventie Veiligheid een spelvorm, waarin de deelnemers als betrokkenen bij een uitbreiding van een bouwwerk gezamenlijk moesten komen tot een Integraal Plan Brandveiligheid.
SBR (Stichting Bouw Research) Ontwerpen van een bijeenkomst Integraal Ontwerpen in de bouw en ondersteuning van de dagvoorzitter bij de uitvoering.
Elektrabel Ontwikkelen van een traject scenario-ontwikkeling
Faculteit Rechten, Radboud Universiteit Nijmegen Workshop Mindmapping voor aio's
Centrum voor Water en Samenleving, Radboud Universiteit Nijmegen Workshop 'Hoogwater verbindt' voor 300 bestuurders, academici en jongeren uit Nederland en Duitsland
Palet Breda (i.s.m. Wetenschapswinkel RU Nijmegen) Workshop 'De Haagse Beemden'
Projectgroep Lerende Regio Arnhem Group model building sessie Probleemverkenning Voortijdig Schoolverlaten
Radboud Universiteit Nijmegen Elektronische brainstormsessie 'Maatschappelijke Dienstverlening'
Gemeente Nijmegen
Meerdere workshops rond veiligheid
Workshop rond ict-ontwikkelingen bij de gemeente
Opleidingscommissie Bedrijfswetenschappen, RU Workshop 'De kwaliteit van het onderwijs'
Ruimtelijk Planbureau Participatieve scenario-ontwikkeling 'Een kwartet ruimtelijke scenario's voor Nederland'
Spectrum Arnhem Workshops rond het thema Leefbaarheid in Gelderland
 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,