Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Wat leveren
spelsimulaties op?
Onze aanpak
Bestaande
spelsimulaties
Spelsimulaties
op maat

Lumiere

De Faculteit der Managementwetenschappen van de Radboud Universiteit Nijmegen wilde haar tweedejaars studenten Bedrijfswetenschappen graag kennis laten maken met het bedrijfsleven. Probleem was echter dat deze grote groep studenten (soms bijna 250 studenten) zelden op een juiste plek terecht kwamen (strategisch/tactisch niveau) vanwege hun beperkte ervaring, en zij ook nog vaak concurreerden met afstudeerders die ook een plek zochten. Oplossing was het managementgame LumiŤre, waarin zij datgene wat zij geleerd hebben in de opleiding in de praktijk kunnen brengen en bedrijven integraal kunnen bekijken.

In het gefingeerde land Lumen vormen groepen van zes studenten het managementteam van een bedrijf in de Verlichtingsarmaturenindustrie. Elk van hen heeft een specifieke taak in dat team: er is een Algemeen Directeur, een Hoofd Marketing, een Hoofd FinanciŽn, een Hoofd P&O, een Hoofd Logistiek en een Hoofd Productie. Als managementteam van hun eigen bedrijf moeten zij eerst bepalen waar het bedrijf voor staat en in welke behoefte zij willen voorzien (ondernemingsplan en strategie). Daarna gaan zij in verschillende spelrondes aan de slag om hun doelen te realiseren, maken zij plannen en nemen zij beslissingen - rekening houdend met hun concurrenten -, en krijgen zij de resultaten daarvan terug, waarmee zij weer aan de slag gaan in een volgende ronde.

Tijdens het maken van de plannen kunnen de studenten hun ideeŽn toetsen en advies inwinnen bij diverse organisaties in Lumen. De rollen van deze organisaties krijgen gestalte in de branche-organisatie VVAF en worden vervuld door de spelleiding en docenten. Voor elke rol in de bedrijven (Hoofden) is er een 'tegenspeler' in de brancheorganisatie. Zo is er het transport - en logistiek centrum, het arbeidsbureau, de bank, het marketingbureau, het innovatiecentrum, etc.. Tijdens een periode (spelronde) verzamelen de deelnemers relevante informatie over de markt, hun eigen presteren, de concurrenten, innovaties en andere ontwikkelingen. Zij sluiten een periode af met het opstellen van een periodeverslag, waarin op operationeel niveau vorm wordt gegeven aan hun productie-, marketing, p&o- en operations beleid. De spelleiding en docenten beoordelen deze plannen op de mate waarin ze aansluiten bij het beleidsplan van het bedrijf en hun (ingeschatte)effectiviteit. De beoordeling daarvan wordt omgezet in een cijfer dat wordt ingevoerd in een uitgebreid marktmodel (in de computer).Dit model berekent vervolgens de productie en verkoop van elk bedrijf en hoe de markt op het presteren van de bedrijven reageert.

Resultaten: studenten ervaren de verworven kennis in de praktijk, zien de resultaten van beslissingen en hoe verschillende onderdelen van een bedrijf een geheel vormen en van elkaar afhankelijk zijn. In LumiŤre komen vrijwel alle bedrijfskundige thema's aan bod, maar met name marketing, productie, logistiek, personeelsmanagement, financiŽn en algemeen management.
Vanwege het open karakter is het zeer goed mogelijk om ook andere thema's te introduceren als maatschappelijk verantwoord ondernemen/duurzaamheid, innovatie, etc..

Het aantal deelnemers kan variŽren van 18 tot enkele honderden deelnemers. Deze spelsimulatie duurde in de originele versie twee of drie weken, waarbij er tussen elke speelronde een reflectiedag was ingebouwd. Door deze dagen niet mee te nemen kan LumiŤre ook in drie tot vijf dagen worden gespeeld.

LumiŤre is 10 jaar lang als een van de leerzaamste en leukste vakken ervaren door studenten. In het collegejaar 2005-2006 is het zelfs uitgeroepen tot vak van het jaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Samenspraak Advies ( info@samenspraakadvies.nl).

 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,