Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie
Wat leveren
spelsimulaties op?
Onze aanpak
Bestaande
spelsimulaties
Spelsimulaties
op maat

SAZOO

Een spelsimulatie over projectmatig denken en werken

SAZOO is een open spelsimulatie, waarin deelnemers de opdracht krijgen billboards te ontwikkelen. De wijze van aanpak van deze opdracht is vrij, maar deze leent zich goed voor een projectmatige aanpak. In SAZOO komen thema's aan bod als resultaatgericht werken, het faseren en beheersen van een project, communicatie en afstemming, en klantgerichtheid. Door het open karakter van de spelsimulatie kan SAZOO op verschillende momenten ingezet worden:

 • als aftrap van een training projectmatig werken: deelnemers pakken gezamenlijk de opdracht aan en de ervaringen die ze hierbij opdoen vormen het referentiekader voor (hun leerpunten in) de training.
 • als oefening binnen of afsluiting van een training: in SAZOO kunnen deelnemers hetgeen zijn geleerd hebben over projectmatig werken toepassen in een realistische, maar veilige situatie.
 • SAZOO

  SAZOO is mooie, middelgrote dierentuin met landelijke bekendheid. Het heeft een zeer diverse dierenpopulatie, waarin lucht, land en water goed zijn vertegenwoordigd. SAZOO heeft veel aandacht voor de natuurlijke leefomgeving van het dier.
  SAZOO wil meer zijn dan alleen een verzameling van dieren die bezichtigd kunnen worden. In de missie van de dierentuin worden dan ook drie hoofdtaken onderscheiden:

 • Recreatie: één van de doelstellingen is om de bezoekers een leuke en boeiende dag uit te bezorgen.
 • Educatie: een andere doelstelling is om kennis en informatie over dieren en hun leefomgeving over te dragen aan de bezoekers.
 • Conservatie: de derde doelstellingen van de dierentuin is om een bijdrage te leveren aan het in stand houden van bedreigde dier- en plantensoorten.
 • De organisatie is vormgegeven rond deze drie hoofdtaken. Naast een Dierectie en de afdelingen Dier & Plant en HRM, kent de organisatie de drie afdelingen Recreatie, Educatie en Conservatie. Onlangs is het 125-jarig bestaan gevierd, waarbij de dierentuin geïnvesteerd heeft in diverse aspecten van het park, de dierenverblijven en de huisstijl.
  Bij het begin van het nieuwe seizoen wil SAZOO via billboards promotie maken voor de dierentuin. De afdelingen Recreatie, Educatie en Conservatie worden door de Dierectie gevraagd om deze te maken, waarbij elk van de afdelingen in haar billboard(s) focust op haar specifieke aandachtsgebied. Voor deze opdracht hebben de afdelingen naast diverse hulpmiddelen ook een budget tot hun beschikking waarmee zij verschillende materialen kunnen kopen en/of hulpmiddelen kunnen huren.

   Powered by dWise
  samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,