Naar de homepage

     Direct naar:
Direct naar spelsimulaties
Direct naar workshops
Direct naar training & coaching


*** *** Samenspraak nu ook op twitter (Samenspraak) *** Verschillende publicaties van Samenspraak online


Publicaties over
spelsimulatie

Spelsimulaties op maat

U bent op zoek naar een vorm waarin mensen uit uw organisatie kunnen ervaren wat een toekomstige situatie voor hen betekent, maar u weet niet hoe u dat moet vormgeven? U wilt een spelsimulatie voor een specifiek probleem in uw organisatie laten ontwikkelen?
Dat kunnen voor u, en indien gewenst, samen met u doen.

Om een idee te geven van de soort spelsimulaties die wij voor een specifieke vraag op maat hebben ontwikkeld, hieronder een aantal voorbeelden.


Een open spelsimulatie over projectmatig denken en werken . Deelnemers maken in afdelingen billboards voor hun dierentuin. Hierbij komen thema's aan bod als resultaatgericht werken, het faseren en beheersen van een project, communicatie en afstemming, en klantgerichtheid.

Een spelsimulatie ontwikkeld voor het Octrooicentrum Nederland over de bescherming van intellectueel eigendom in een context van open innovatie. In Octro ervaren deelnemers welke (on)mogelijkheden samenwerking heeft bij innoveren en het belang van intellectueel eigendom daarbinnen.

In El Dorado kunnen deelnemers hetgeen zij tot nu toe in hun opleiding (post-hbo Masters van de HAN) hebben geleerd toepassen in de fictieve praktijksituatie van een reisbureau. De interactie tussn bedrijfskunde, HRM en innovatie staat daarbij centraal. Ook geeft het inzicht in hoe ver zij zijn in het zich eigen maken van de competenties van de opleiding.

Meerderhuizen is ontworpen voor de Werkgroep BouwBeter en SBR (het kenniscentrum voor de woning- en utiliteitsbouw)om ontwikkelaars, bouwers, woningbouwcorporaties - en vooral toekomstige bewoners - inzicht te laten krijgen in het concept collectief particulier opdrachtgeverschap, hoe zo'n proces verloopt en wat dat betekent voor ieders rollen.

Hierin gaan professionals uit de publieke zorg voor de jeugd met verschillende expertises op een constructieve manier met elkaar in gesprek. Een moment van rust, elkaar en elkaars deskundigheid leren kennen, verwachtingen duidelijk maken en daardoor daarna beter kunnen samenwerken. Met als gezamenlijk uitgangspunt: het kind centraal. Deze spelsimulatie wordt uitgevoerd door Spelbureau Kind & Maatschappij.

Deze spelsimulatie (ook wel 'het Tijdbommenspel')is voor managers en beleidsmakers die de voorwaarden moeten scheppen zodat professionals op de werkvloer zorg rondom het kind kunnen organiseren. Onder grote tijdsdruk moeten de deelnemers hun verschillende expertises en capaciteiten zodanig inzetten dat zij tijdbommen op tijd onschadelijk maken opdat deze niet zullen ontploffen… Deze spelsimulatie wordt uitgevoerd door Spelbureau Kind & Maatschappij.

Samen met DHV Management Consultants is deze spelsimulatie ontwikkeld om deelnemers de gevolgen van de nieuwe Wet Omgevingsvergunning (Wabo) voor de werkprocessen, verantwoordelijkheden, rollen en manieren van samenwerken te laten ervaren.

Lumière is een complexe spelsimulatie waarin studenten Bedrijfskunde op een uitdagende manier leren hoe verschillende organisatieonderdelen samenhangen en hun - voornamelijk theoretische - kennis kunnen toepassen in de (gesimuleerde) praktijk. (in 2005-2006 vak van het jaar bij Bedrijfswetenschappen van de RU).
Harlekijn
Een spelsimulatie voor hbo-instromers en studenten bij Bedrijfswetenschappen aan de RU, waarin zij kennis maken met verschillende organisatiestructuren en kunnen ervaren wat de voor- en nadelen daarvan zijn voor verschillende aspecten van de organisatie, bijvoorbeeld flexibiliteit, efficiëntie, effectiviteit, teamgevoel, uitdagendheid.
TWIST
In 2009 is Harlekijn in samenwerking met Ulrich Creative Solutions (Zwitserland) verder ontwikkeld zodat het ook in te zetten is om inzicht te krijgen in veranderingsprocessen. Daarvoor is het ook vertaald naar het Engels en is het TWIST genoemd.
EduAir
Aanleiding voor EduAir was de ontwikkeling in het onderwijs dat scholen werden samengevoegd en afstemming tussen bovenschools management en relatief autonome clusters noodzakelijk werd. In het spel moet voor een luchtvaartmaatschappij met vestigingen in verschillende landen een opleidingsprogramma worden vastgesteld.

Recente referenties

 Powered by dWise
samenspraak advies, samenspraakadvies, vincent peters, marleen van de westelaken, spelsimulatie, spelsimulaties, simulatiespel, simulatiespellen, simulatiespelen, rollenspel, rollenspelen, rollenspellen simulation game, gaming simulation, gaming/simulation, gaming, s&g, serious games, serious gaming, applied gaming, bedrijfsspel, bedrijfssimulaties, managementgame, managementgames, workshops, participatie, interactie, interactieve sessies, intercatieve werkvormen, werkconferenties, training,